Još jedno nezaboravno zajedničko ljetovanje sa našim dragim članovima (velikoj porodici) Udruženja “Zdravo živi/sretno stari ” uz pregršt ljubavi i pozitivnih energija. Centri za zdravo starenje Općine Centar

033 206-969

zdravozivisretnostari@gmail.com

Nahorevska 103, Sarajevo