Korektivna gimnastika idealna je vrsta rekreacije za starije osobe.

033 206-969

zdravozivisretnostari@gmail.com

Nahorevska 103, Sarajevo