Horska sekcija u Centru sa našom Azeminom Kulo svakim ponedjeljkom od 11:00h-12:00h

033 206-969

zdravozivisretnostari@gmail.com

Nahorevska 103, Sarajevo